Apie mokyklą

Telšių muzikos mokyklos kolektyvas

Misija

Mokykla, teikdama ankstyvąjį pradinį ir pagrindinį meninį muzikinį išsilavinimą bei saviraiškos ir išplėstinio ugdymo programas, suteikia galimybę kiekvienam vaikui atsiskleisti meninėje kūryboje, padeda pagrindus dvasinei saviraiškai diegiant profesionalius meno pamatus ir poreikį muzikuoti visą gyvenimą. Ugdo asmenybę, orientuotą į darnų socialinį bei kultūrinį rajono ir krašto gyvenimą.

Vizija

Muzikos mokykla – vaikų kūrybinio polėkio, saviraiškos poreikio tenkinimo ir gebėjimo atskleidimo neformaliojo ugdymo įstaiga, kuri skatina ir puoselėja vaikų meninį intelektą ir atlikimo džiaugsmą. Siekia tapti muzikinio – meninio ugdymo ir metodiniu centru, kuris plėtoja švietėjišką veiklą atokiose rajono vietovėse, steigiant mažuosius skyrius. Mokyklos pedagogai teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas rajono švietimo įstaigų muzikos mokytojams, meninių kolektyvų vadovams.

Vertybės, filosofija, išskirtinumas

Mokykloje yra sąlygos dvasinio, intelektualinio, estetinio bei individualių gebėjimų plėtrai. Harmoningi, abipuse pagarba ir humanizmo principais grindžiami santykiai. Asmenybės gerbimas, laisva asmens iniciatyva, įsiklausymas į kito žmogaus nuomonę. Bendradarbiavimas, vienų pagalba kitiems, saugi aplinka. Organizuotas, sąmoningas ir tikslingas visų bendruomenės narių darbas veda į  iniciatyvą mokyklą.

Trumpa mokyklos istorija

Telšių muzikos mokykla įkurta 1955 metais lapkričio 1 d. Pirmuoju vaikų muzikos mokyklos direktoriumi paskirtas Dailės mokyklos direktorius Korsakas. Pirmaisiais metais mokykloje dirbo 5 mokytojai: I. Dylevičienė – fortepijonas, J. Laucevičienė – fortepijonas, K. Šimkevičius – trimitas, akordeonas, A. Čekanavičius – smuikas ir akordeonas, V. Kudukytė – teorinės disciplinos, mokosi 36 mokiniai.

1978 metais atidarytas mokyklos skyrius Varniuose.

1988 metais atidarytas mokyklos skyrius Tryškiuose.

1986 metais mokykloje atidarytas dailės skyrius, o 1991 metais dailės skyrius atsiskiria kaip atskira mokykla. Nuo 1994 m. mokykla išsikėlė į patalpas S.Daukanto g., kur dirbo kartu su rusų ir suaugusiųjų mokyklomis.

2012 m. lapkričio mėn. mokykla buvo perkelta į Katedros a. 7.

2015  metais atidarytas mokyklos skyrius Nevarėnuose.

 

Mokyklos direktoriai: 1955 m. – Korsakas, 1956 m. – A. Čekanavičius,

1964 m. - A. Adomaitis, 1965 m. – A. Šulcas, 1991 m. – S. Gurskis, 1992 m. – A. Vaišys,

Šiandieninei mokyklai nuo 1994 metų vadovauja Antanas Kontautas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Regina Stonkuvienė.

Mokykloje kūrybingai dirba 47 mokytojai, kurie moko daugiau nei 400 moksleivių.

Džiugu, jog 34 dabar dirbantys mokytojai mokėsi mūsų mokykloje.

Telšių muzikos mokykla
Telšių rajono savivaldybė

Telšių muzikos mokykla

Adresas: Katedros a. 7, LT-87131, Telšiai, Lietuva
Tel./Faks: (8-444) 60220
El. paštas: tlsmuzika@gmail.com

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas: 190590637
Duomenys apie instituciją kaupiami
Juridinių asmenų registre