Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Telšių muzikos mokykla, 190590637

2017 m. spalio 11 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

2017 m. 3 ketvirtis

 

1

Bibliotekininkė

534,14

 

2

Budėtoja

381,81

 

3

Darbininkas

381,08

 

4

Derintojas

395,04

 

5

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

963,36

 

6

Direktorius

1061,81

 

8

Mokytojas

733,89

 

9

Raštinės vedėja

441,03

 

10

Valytoja

379,71

 

11

Direkt. pavad. ūkio ir bendriesiems klausimams

447,28

 

12

Kiemsargis

381,41  

Vidurkiai skaičiuojami vienam pilnam etatui, o ne vienam dirbančiajam.

Telšių muzikos mokykla
Telšių rajono savivaldybė

Telšių muzikos mokykla

Adresas: Katedros a. 7, LT-87131, Telšiai, Lietuva
Tel./Faks: (8-444) 60220
El. paštas: tlsmuzika@gmail.com

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas: 190590637
Duomenys apie instituciją kaupiami
Juridinių asmenų registre